Vážená ultra komunita, žiaľ musíme Vám oznámiť, že ani v roku 2022 sa Východniarska stovka neuskutoční. Našu viac ako polročnú tvrdú prácu zmarilo OZ Nufia, ktorého predsedníčka – Mária Barátiová podala odvolanie voči kladnému stanovisku OÚ ŽP. Pani Barátiová napriek našej snahe neprejavila žiadny záujem ani ochotu s nami komunikovať. Zistila by, že všetky ňou kladené podmienky spĺňame. Aktuálne zákony SR žiaľ umožňujú komukoľvek namietať a mariť rozhodnutia odborných orgánov, čo má za následok zahlcovanie štátnych úradníkov častokrát nezmyselnými požiadavkami a neúmerné predlžovanie lehôt na rozhodnutia. O odvolaní musí rozhodnúť Ministerstvo životného prostredia a celý administratívny proces už nie je možné stihnúť do 06.08. Nastala teda podobná situácia, ako pri podujatí Nízkotatranská stíhačka. Pevne veríme, že novela zákona, ktorá je momentálne v procese schvaľovania v NR SR do budúcna zamedzí podobnému šikanovaniu štátnych orgánov a tiež organizátorov rôznych športových podujatí. Všetkým prihláseným bežcom, ktorí uhradili štartovné ho v najbližších dňoch vrátime v plnej výške. Veríme, že sa naživo uvidíme na Východniarskej stovke edícia 2023.