Novinky

Registrácia spustená.  Vzhľadom na neistú situáciu s ohľadom na opatrenia na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 nevieme na 100% zaručiť, že Východniarska 100 sa bude konať v plánovanom termíne.  Preto sme spustili registráciu, zatiaľ však bez možnosti platby štartovného. Definitívne rozhodnutie, či sa V100 2020 bude konať urobíme koncom júna (cca 5 týždňov pred termínom konania V100). Ak by sa situácia vyvíjala priaznivo, vyzveme vás na úhradu štartovného, ak nie, tak sa uvidíme až v roku 2021. Ďakujeme za pochopenie.  //  Registration started. Due to the uncertain situation caused by the measures to prevent the spread of the COVID-19 virus, we cannot 100% guarantee that the Východniarska 100 will take place. Therefore, we started the registration, but so far without the possibility of paying the entry fee. The final decision will be made at the end of June (approximately 5 weeks before the date of the V100). If the decision will be yes, we will ask you to pay the entry fee, if not, we  see you in 2021. Thank you for your understanding.