Novinky

Je mi veľmi ľúto, ale musím vám oznámiť, že Východniarska stovka sa v roku 2020 konať nebude.

Dúfal som, že túto správu nebudem musieť napísať, ale prinútili ma k tomu viaceré okolnosti.

Kvôli coronavírusu sme žiaľ prišli o podporu viacerých našich kľúčových partnerov, vďaka ktorým sme schopní V100 každý rok organizovať.  Posledné týždne som sa snažili nájsť spôsob, akým by sme V100 v roku 2020 mohli zorganizovať. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa v posledných dňoch zapojili do propagácie V100, avšak okrem coronavírusu máme najnovšie problém aj so šírením afrického moru ošípaných v lesoch v okolí Košíc. Kvôli týmto okolnostiam nie sme momentálne schopní zabezpečiť všetky nevyhnutné povolenia, aby sa V100 mohla legálne konať. 

Táto situácia ma veľmi mrzí, ale verím, že sa uvidíme v roku 2021  a aj na iných podujatiach OZ Slovak Ultra Trail.

 

I am very sorry, but I must you inform that the Východniarska stovka will not take place in 2020.

I hoped that I would not have to write this, but several circumstances forced me to do so.

Unfortunately, due to the coronavirus, we have lost the support of several of our key partners, thanks to whom we are able to organize V100 every year. For the last few weeks, I’ve been trying to find a way how to organize the V100 in 2020. I would like to thank all those, who have been involved in promoting the V100 in recent days, but in addition to the coronavirus, we also have the latest problem with the spread of African swine fever in the forests around Košice. Due to these circumstances, we are currently unable to get all the necessary permits to act V100 legally.

I am very sorry for this situation, but I believe that we will see each other in 2021 and at other OZ Slovak Ultra Trail events.