Registrácia začne už čoskoro (v 2.polovici mája 2022) / Registration will start soon (2nd half of May 2022)